Be-Sparen! 

De Klimaatgids 2.0 van Stichting Natuur en Milieu belooft mij voor meer dan €2500 aan tips voor energiebesparing op jaarbasis! 

Dat intrigeert natuurlijk; het zou kunnen betekenen dat ik mijn energierekening tot een ongekend dieptepunt zou kunnen brengen en daarnaast is het ook nog eens goed voor het milieu.
Want hoe zat het ook al weer met het broeikaseffect? 

Het leven op aarde is van nature alleen maar mogelijk door een deken van broeikasgassen. Deze zorgt ervoor dat de warmte van de zon niet meteen verdwijnt. Zonder dat was het hier -18°C en onbewoonbaar. Het belangrijkste van deze gassen is kooldioxide (CO2) en dat wordt uitgestoten door mens en dier, maar komt ook vrij bij het verbranden van organisch materiaal, zoals hout, kolen, olie en gas. 

In de natuurlijke kringloop nemen bomen en planten de CO2 op en zetten dit om in zuurstof; eeuwenlang was dit proces goed in evenwicht, maar juist door de verbranding van fossiele brandstoffen en het kappen van (regen)wouden, is er een teveel aan CO2 ontstaan.
Daarnaast zorgt de intensieve veehouderij, oftewel de bio-industrie, ook nog eens voor een teveel aan andere belangrijke broeikasgassen, zoals methaan en lachgas en kunnen we dus spreken van een versterkt broeikaseffect, wat op lange termijn kan leiden tot opwarming van de aarde en daarmee tot klimaatverandering.
Het klimaat, tja. Volgens Helga van Leur, meteoroloog en weervrouw, is dit niets anders dan het gemiddelde weer dat wij dagelijks ervaren en is een klimaatsverandering niets meer en niets minder dan een verschuiving van die gemiddelde waarde. Daarbij spelen los van de invloed van de mens veel factoren een rol. Om maar wat te noemen: vulkaanuitbarstingen, inslagen van kometen of wisselingen in zonneactiviteit.

De toekomst is wat haar betreft allerminst zeker; “Het weer van morgen is al lastig te voorspellen, laat staan een klimaatbeeld over 50 jaar! ”
Toch durven klimaatdeskundigen van de Verenigde Naties wel een schatting te doen en kijken zij zelfs nog veel verder vooruit. Tot het jaar 2100 maar liefst. In een tijd die mijn kleinkinderen waarschijnlijk nog mee gaan maken, zal de temperatuur op aarde, ten gevolge van het versterkte broeikaseffect, met minimaal 1,2°C tot maximaal 6,4°C stijgen. Ter vergelijking: In de laatste ijstijd was het 6 graden kouder dan nu, dus 6 graden verschil maakt heel veel uit!
En dan hebben we het er niet alleen over, dat de winters wat minder koud zullen zijn en de zomers wat warmer. 

Nee, hierdoor zullen hele eilanden en kustgebieden bedreigd worden, door een stijging van de zeespiegel. Weersomstandigheden worden nog extremer dan bijvoorbeeld bij orkaan Katrina in New Orleans .Tropische ziekten zullen zich overal gaan verspreiden, schoon drinkwater raakt op en dieren en planten zullen uitsterven, omdat hun leefomgeving verandert. Het wordt een oncontroleerbaar domino-effect.
Bij de opsomming van deze rampscenario’s denk je misschien al gauw: “Kan ik er wat aan doen? ” En ja, dat blijkt te kunnen! De oplossing is er al! 

Door het toepassen van de tips uit de Klimaatgids dus. Door minder energie te gaan gebruiken, minder vlees te eten en over te schakelen op schone energie, bespaar je niet alleen in je portemonnee, maar spaar je tevens het milieu! 
Als je, zoals Helga van Leur stelt, bewust gaat consumeren en kiest voor groene en duurzame oplossingen, moet de grootste vervuiler, de industrie, zich wel aanpassen en gaan innoveren.
Dus ga ook ik op zoek naar ” een balans tussen aangenaam leven en zuinig omspringen met grondstoffen.”  

Een volgende keer een verslag van mijn vorderingen op dit gebied!
‘Baat het niet? Schaden doet het zeker niet!’
Groet SH

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s