Penny for your thoughts: Reizen

Vijf jongens in de leeftijd tussen de 15 en 18 jaar stonden voor me, in de rij bij de kaartjesautomaat. We stonden op het perron van station Harlinger -Haven en de enige trein , die over een paar minuten zou vertrekken, was die naar Leeuwarden.
Ik stond me een beetje te ergeren, want het schoot maar niet op, met deze opgeschoten jeugd, uit Baarn, zoals ik later zou vernemen. 

Ze verdeden een hoop tijd, met het uitvinden hoe zo’n automaat nu eigenlijk werkte en daarna lieten ze het sulletje van de groep, Pim, aan zijn lot over, om het zelf maar uit te vissen. 

“Je hebt toch twee handen gekregen? ” riep degene nog, die ik later, als lolbroek Wout zou leren herkennen.

Pim kon proberen wat hij wilde en in de digitale wereld, kan hij misschien ook echt wel van alles bereiken, maar in real life, kwam er geen kaartje uit de automaat. 

Hij keek vertwijfeld om zich heen en zag toen misschien mij, (en de rest van de rij) in zijn nek staan hijgen. 

Dus beleefd, zoals hij waarschijnlijk in Baarn is opgevoed, deed hij een stap opzij en liet mij voorgaan.

Die goede opvoeding kostte hem de kop; want, toen ik eenmaal achter zijn vrienden in de trein gesetteld was, kwam hij nog even vertwijfeld binnen vliegen: wat moest hij doen? Zonder kaartje kon hij toch zeker niet mee reizen? Hij vroeg het zelfs nog aan mij; wat IK er van vond. En daarna: aan alle mensen in de trein. De onschuldige lieverd.

Ja, nee, ja. Nee. Zeiden alle nette jongens uit Baarn. Dat kon hij echt niet maken. 

Dus stapte hun kaartloze vriend weer uit de trein, na aarzelend tussen de deuren te hebben gestaan. Ze namen wel zijn bagage mee; maar terwijl hij vertwijfeld toekeek, gleed de trein weg van het perron.

Onderweg, met een stoptrein, bleek wel de grote bereisdheid van deze jongeren: 

Eentje vroeg:”Waarom stoppen we hier?” ” Omdat het een station is”, antwoordde Wout.

En verderop zei iemand: “Dronrijp” ; net alsof we in Italië zijn, of zoiets zijn. ”

Waarop de wel zeer bereisde Stijn, wat van zijn kennis ventileerde. Nl: dat: Station Utrecht het grootste is; Amsterdam het mooiste , maar Delft ook nice.  

En onsterfelijk was zijn opmerking; dat hij een naam op deze route nog niet kende; alsof hij er dagelijks voorbij kwam: Deinum. 

Waardoor ik me echt begon af te vragen, hoe ze dan ooit op Terschelling terecht gekomen waren. Gebracht door pappie en mamma?

Gelukkig , voor mijn gevoel, waren deze zelfde onnozele jongens ook de hele tijd aan het communiceren met hun verloren vriend, en zouden ze , op station Leeuwarden op hem wachten. Door te googlen, te appen en te bellen , was het verdere verloop van hun reis en de aankomst bij hun ouders ook veilig gesteld en de onenigheid besproken. Met Pim! 

Ik kon met een gerust hart naar huis.

Natuurlijk dacht ik, bij dit alles, aan mijn eigen zoon en aan de onvoorwaardelijke vriendschap, die er altijd geweest is, tussen hem en zijn vriend. Door dik en dun, bij alle voorspoed en tegenslagen; blijven ze elkaar trouw.

Zij laten elkaar nooit in de steek.

Op al hun reizen.
Groet SH

De pijnpoli 

 

 

Ik zit vandaag in de wachtkamer van de pijnpoli. Qyra is met me mee en zit naast me. Aan de overkant zit een vrouw in het geel, in gedachten verzonken. “Penny for your thoughts”, denk ik. 

Maar zover komt het niet de geur van ziekenhuis doet me mijn eigen gedachten volgen en laat me denken aan het Zonnehuis. 

Mijn vader lag hier omdat hij het locked in syndroom had. Hij was gevangen in zijn eigen lichaam. Helder van geest maar hij kon niet bewegen of praten. Had hij me deze vraag, penny for your thoughts maar kunnen beantwoorden. Ik had er een schatkist voor over gehad. Vaak dacht ik: “kon ik je gedachten maar even lezen” Maar ook zonder woorden kan je elkaar veel duidelijk maken en dan blijken woorden niet het allerbelangrijkste. Liefde, vertrouwen, tijd en veel geduld. De verwachting loslaten, dat is wat ik geleerd heb in die periode. Kwaliteit van leven zit in hele kleine dingen en dat kan alleen jij zelf bepalen. De wil om te leven, wilskracht en doorzettingsvermogen.

“Mevrouw Rouw” klinkt het. Oh ja, ik ben op de pijnpoli. Zonder verwachting en met de wil om al het mogelijke te proberen! 

MR